• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 20:10

    Το παρόν σχέδιο στρατηγικής αποτελεί μια προσπάθεια για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα και εκτιμάται καταρχήν θετικά από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, που υποστηρίζει δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ευάλωτους μετανάστες από το 1989. Ως βασικό σχόλιο όμως, θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι ενώ προβλέπεται η ανάγκη μεγαλύτερης και ενεργούς συμμετοχής των τοπικών παραγόντων, όπως είναι οι δήμοι, παραλείπεται η αναφορά στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως οργανώσεις υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών, όπως και σύλλογοι – κοινότητες προσφύγων και μεταναστών, με τους οποίους είναι αναγκαία η μεγαλύτερη και ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία της υποδοχής και της ένταξης, όπως απέδειξε και η πρόσφατη προσφυγική κρίση.