• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΣΙΣ' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:30

    Σε γενικές γραμμές, η σύνταξη σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη είναι σαφώς μια θετική ενέργεια. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις λόγοι που μας καθιστούν – θεωρούμε εύλογα – επιφυλακτικούς. Κατ'αρχάς η κακή προϊστορία, δηλαδή η αναιτιολόγητη εγκατάλειψη και μη εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής του 2013. Δεύτερον, ο κατά βάση γενικός και θεωρητικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου σχεδίου, όπου κυριαρχούν κατευθύνσεις πολιτικής και ελάχιστα περιγράφονται εξειδικευμένες παρεμβάσεις και πολιτικές ένταξης. Και τρίτον, συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία εντοπίζουμε στις επιμέρους κεφάλαια στου σχεδίου.