• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:00

    Επί της ουσίας ο μόνος διαχωρισμός ενταξιακών αναγκών που κάνει το κείμενο είναι αυτός μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι ιδίως ο μεταναστευτικός πληθυσμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ενιαία, καθώς υπάρχουν μέσα στο σώμα του σημαντικές διαιρέσεις που αντιστοιχούν σε πολύ διαφορετικές ενταξιακές ανάγκες. Οι διαιρέσεις αυτές μπορεί να αντιστοιχούν στην διάκριση “παλαιοί – νεοεισελθόντες” μετανάστες, αλλά μπορεί να αφορούν και στην ηλικία των μεταναστών, στις χώρες προέλευσης, στο φύλο κλπ. Απαιτείται προφανώς μια διαφορετική προσέγγιση για καθεμιά κατηγορία και η αξιοποίηση της εμπειρίας των ήδη ενταγμένων μεταναστών στην ένταξη νέων. Τέλος, η έμφαση που – ορθά κατ'αρχάς – δίνεται στην ηλεκτρονική πληροφόρηση, δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι το 10% των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι αναλφάβητοι και το 22 % απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.