• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:29

    Αποδίδεται – ορθά - αυξημένος ρόλος στην αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, είναι πολύ ασθενείς οι προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα επιδιωχθεί και θα επιτευχθεί η ανταπόκριση του προσωπικού της αυτοδιοίκησης στα καθήκοντα αυτά. Δεν γίνεται αποτίμηση του θεσμού των ΣΕΜ. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εμπλοκή άλλων φορέων (πχ συνδικαλιστικές οργανώσεις) σε μια ενεργητική πολιτική ένταξης. Τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλεψη για την συμπερίληψη των κοινοτήτων των μεταναστών στην ενταξιακή διαδικασία. Οι δεσμοί μεταναστών/τριών πολλών εθνικοτήτων με τις κοινότητές τους είναι πολύ ισχυροί και αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντική βοήθεια στην ενταξιακή διαδικασία.