• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:09

    Είναι ορθή η κριτική που έχει ήδη διατυπωθεί ότι κακώς ορίζονται ως “μετανάστες” τα άτομα που ανήκουν στην δεύτερη γενιά. Αποτελεί βασική έλλειψη του σχεδίου η απουσία δράσεων σε σχέση με την ιθαγένεια, ιδίως σε σχέση με την συγκεκριμένη ομάδα. Γενικότερα όμως, απουσιάζουν τα μέτρο ενθάρρυνσης της πρόσβασης στην ιθαγένεια, που αποτελεί το επιστέγασμα της διαδικασίας ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να περιληφθούν συγκεκριμένες πολιτικές για την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας και την υποβοήθηση της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.