• Σχόλιο του χρήστη 'DRC Greece' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 22:10

    Η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον θεσμικό ρόλο των τοπικών αρχών και την διασφάλιση της επαρκούς υποστήριξης αποδυναμώνουν τις προοπτικές υλοποίησης της Στρατηγικής καθώς δεν διευκρινίζεται εάν θα είναι στην ευχέρεια των τοπικών αρχών να αναλάβουν τέτοιο ρόλο και εάν, στην περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής ανταπόκριση, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Επίσης, έλλειψη σαφήνειας παρατηρείται και ως προς τον συντονιστικό μηχανισμό όπου θα μετέχουν οι διάφοροι φορείς που θα καταγράφονται και δραστηριοποιούνται στον τομέα στήριξης μεταναστών και προσφύγων.