• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 23:22

    4.2.1 Θεωρούμε άστοχη την επιλογή της Προώθησης της απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγροτική οικονομία και τη μεταποίηση, ως μέτρου διευκόλυνσης της προώθησης στην αγορά εργασίας, καθώς με τον τρόπο αυτό υποδηλώνεται ότι το Κράτος θεωρεί πως οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι ικανοί μόνο για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών και υπηρεσιών μεταποίησης, ενώ θα έπρεπε να προβλέπεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης να έχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας.