• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας' | 15 Φεβρουαρίου 2019, 07:47

    Να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί το σχολείο της ένταξης, της συμπερίληψης και της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης. Να επανενεργοποιηθούν τα ΚΔΒΜ και τα προγράμματα διδασκαλίας της γλώσσας υποδοχής με στόχο την ομαλότερη ένταξη των ενηλίκων αλλά και των παιδιών τους.