• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ' | 20 Ιουνίου 2021, 20:45

    Σε ότι αφορά το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. (α), θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η φράση: «συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων» αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ουσιαστικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτόφωρης σύλληψης του πολίτη τρίτης χώρας για το ποινικό αδίκημα της παράνομης εισόδου, όπως εξάλλου προκύπτει από την ενότητα 2 παράγραφος 1 της υπ’ αριθ. 2017/2338 Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εγχειρίδιο περί επιστροφής». Σε ότι αφορά το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. (β), οι απελάσεις που επιβάλλονταν με δικαστικές αποφάσεις, είτε ως μέτρο ασφαλείας είτε ως παρεπόμενη ποινή (άρθρα 74 και 99 αντίστοιχα του παλαιού Ποινικού Κώδικα), έχουν πλέον καταργηθεί με το νέο Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019) και το άρθρο 109 παρ. 1 εδάφ. (α) του Ν. 4055/2012, αντίστοιχα.