• Σχόλιο του χρήστη 'Εισηγητής 2021' | 30 Ιουνίου 2021, 19:05

    Πριν την αλλαγή του άρθρου 20Α παρ.1 από το Ν.4686/2020 η άδεια για Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα είχε διάρκεια 2 έτη και ανανεωνόταν ανά 3ετία. Με το Ν.4686/2020 η αρχική παρέμεινε 2 χρόνια και η ανανέωση έγινε 2ετία, προκειμένου να στρέψετε την κατηγορία αυτή στους Μόνιμους Επενδυτές 20Β. Αυτό είναι μια αποδεκτή πολιτική απόφαση αποτροπής για την κύρια κατηγορία των Οικονομικά Ανεξάρτητων Ατόμων, αλλά συνιστά άνιση μεταχείριση για την κατηγορία όσων λαμβάνουν σύνταξη από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, να τρέχουν κάθε 2 χρόνια για ανανέωση της άδειας τους, την ίδια στιγμή που πλην εξαιρέσεων όλες οι άδειες ανανεώνονται ανά 3ετία (άρθρο 7 παρ. 5 Ν.4251/2014). Προτείνω να προσθέσετε μια παράγραφο, ώστε να διαχωριστεί πλήρως η κατηγορία των Οικονομικά Ανεξάρτητων Ατόμων σε δύο υποκατηγορίες : α) την κύρια κατηγορία με εισόδημα 2000 ευρώ κλπ με αρχική 2ετή και ανανέωση 2ετη, β) την κατηγορία όσων λαμβάνουν σύνταξη από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα με αρχική 2ετή και ανανέωση 3ετή ή και μεγαλύτερη. Πλήρη διαχωρισμό των κατηγοριών δηλαδή, γιατί τα δυσμενή μέτρα που λαμβάνετε για την κύρια κατηγορία των Οικονομικά Ανεξάρτητων Ατόμων τα πληρώνουν οι φτωχοί και αδύναμοι της κατηγορίας «σύνταξη από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα», που θα τρέχουν κάθε 2 χρόνια να ανανεώνουν την άδεια με συντάξεις των 400 ευρώ. Παρεμπιπτόντως, σωστά διαγράφετε την λέξη «γήρατος» γιατί δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ανθρώπους που λάμβαναν άλλου τύπου σύνταξη ή σύνταξη γήρατος αλλά όχι δική τους (από τον αποθανόντα σύζυγο). Σκεφθείτε κάποια στιγμή πριν από αλλαγές στο νόμο να στέλνετε μια ενημέρωση στο προσωπικό που τον εφαρμόζει στην πράξη μαζί με ένα online ερωτηματολόγιο προτάσεων στο google forms. Θα προλάβετε πολλές διορθώσεις και θα πάρετε feedback για πολλά πράγματα που δεν δουλεύουν στην πράξη. Εντελώς τυχαία είδα τη δημόσια διαβούλευση και φαντάζομαι δεν την έχει δει κανείς που ασχολείται με το αντικείμενο. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει.