• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού' | 2 Ιουλίου 2021, 13:09

    Λαμβάνοντας υπόψιν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους (Ν. 2101/1992) και τις προβλεπόμενες προστατευτικές διατάξεις και διαδικαστικές εγγυήσεις όσον αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά, συστήνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο ότι όλα τα ασυνόδευτα παιδιά θα εξαιρούνται από όλες τις διαδικασίες επιστροφών και απελάσεων. Αναφορικά με τις θέσεις μας στα υπόλοιπα άρθρα καλυπτόμαστε από την έκθεση των οργανώσεων υποστήριξης προσφύγων και αιτούντων διεθνή προστασία που είναι διαθέσιμη εδώ : https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2021/06/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CC%81%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A3%CE%9D_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CC%81%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf