• Σχόλιο του χρήστη 'Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)' | 20 Ιανουαρίου 2022, 15:25

    Παραπέμπουμε στις αναλυτικές παρατηρήσεις μας επί του Σχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής, οι οποίες έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και διατίθενται εδώ: https://rsaegean.org/el/paratiriseis-rsa-epi-schediou-ethnikis-stratigikis-entaxis/ Συνοπτικά, κρίνουμε απαραίτητη την συμπερίληψη στο κείμενο των κάτωθι δράσεων: 1. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση - Έγκαιρη και επαρκής αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΜΕ, του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ για ενταξιακά προγράμματα, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης 2. Άδειες διαμονής (ΑΔΕΤ) - Απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης - Έναρξη ισχύος της ΑΔΕΤ από την παραλαβή της άδειας - Επαναφορά της τριετούς διάρκειας ισχύος των ΑΔΕΤ επικουρικής προστασίας - Παροχή συνθηκών υποδοχής μέχρι την παραλαβή της ΑΔΕΤ 3. Κοινωνική πρόνοια - Άρση των νομοθετικών περιορισμών στα κριτήρια επιλεξιμότητας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα - Αποτελεσματική ενημέρωση για την κοινωνική πρόνοια - Στατιστικά στοιχεία για την υπαγωγή των προσφύγων στην κοινωνική πρόνοια 4. Υγεία - Άρση των νομοθετικών εμποδίων στην πιστοποίηση των θυμάτων βασανιστηρίων - Επαρκείς υπηρεσίες αποκατάστασης θυμάτων βασανιστηρίων - Μόνιμες μόναδες ψυχικής υγείας σε δομές φιλοξενίας, ΚΥΤ, ΚΕΔ 5. Εκπαίδευση - Έγκαιρος καθορισμός των απαιτούμενων τάξεων, πρόσληψη διδακτικού προσωπικού και ρυθμίσεις για τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία - Στατιστικά στοιχεία για τη φοίτηση των παιδιών-προσφύγων σε σχόλεια - Απόρριψη της μη τυπικής εκπαίδευσης και των «εκπαιδευτικών γκέτο» 6. Στέγαση - Προτεραιοποίηση της αποκεντρωμένης υποδοχής εντός του αστικού ιστού ανά την επικράτεια και αποφυγή μεγάλων δομών μακριά από αστικά κέντρα - Κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης που επιβάλλει το Παράρτημα ΙΙ των ΚΥΑ για τα μέτρα πρόληψης του COVID-19 7. Νομική συνδρομή - Πρόγραμμα νομικής συνδρομής αιτούντων άσυλο σε πρώτο βαθμό 8. Πρόσβαση στη διοίκηση - Ενίσχυση των υπηρεσιών διερμηνείας σε όλες τις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με πρόσφυγες και μετανάστες - Αύξηση των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) και διεύρυνση αρμοδιοτήτων