• Σχόλιο του χρήστη 'International Rescue Committee Hellas (IRC)' | 21 Ιανουαρίου 2022, 14:42

    4. Κοινωνική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας • Είναι προβληματική η αναφορά αποκλειστικά στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και όχι στους αιτούντες, καθώς αποκλείει την ένταξη τους στο κοινωνικό πλαίσιο που διαβιούν. Επίσης δεν υπάρχουν στοχευμένες δράσεις για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, κομμάτι του πληθυσμού που αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση εργασίας. • Οι προτεινόμενες δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την χαρτογράφηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των προσφυγικών πληθυσμών και την αξιοποίησή τους στην απασχόληση αγνοούν τους δομικούς περιορισμούς και αποκλεισμούς αυτών των πληθυσμών από την αγορά εργασίας (αποκλεισμό αιτούντων άσυλο από την αγορά εργασίας τους πρώτους έξι μήνες, εργασιακή εκμετάλλευση, γραφειοκρατικοί περιορισμοί που οδηγούν στην εξάντληση, ξενοφοβία). • Ανησυχητική είναι η έλλειψη δράσεων, που αφορούν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για την πολιτισμική και θρησκευτική διαφορετικότητα με στόχο την εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. • 1.2.1. Συνιστά θετική εξέλιξη η αναφορά σε επαγγελματίες και εργοδοτικές οργανώσεις για την εκπόνηση του προγραμματος, χωρίς ωστόσο σαφές χρονοδιάγραμμα και στόχους. • 2.1. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας/δομές/νοσοκομεία λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, οι διερμηνείς δεν αρκούν για να λυθεί το πρόβλημα. Επίσης το μετατραυματικό στρες αποτελεί ψυχική διαταραχή, και όχι ευαλωτότητα. Τα θύματα βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίας εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική φροντίδα και σε αποκατάσταση σύμφωνα με το αρ. 14 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων, κυρωθείσας με τον Ν 1782/1988, λόγω των κενών στη διαδικασία εντοπισμού και στην πλήρη έλλειψη υπηρεσιών αποκατάστασης. Η παρακολούθηση της ψυχικής υγείας επίσης, χρειάζεται πλαισίωση του ανθρώπου με κατάλληλη στέγαση, εργασία και αίσθηση ένταξης, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών όπως ψυχιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες. • 2.3. Κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό βήμα η αναγνώριση δεξιοτήτων, προκειμένου οι άνθρωποι να εργάζονται σε θέσεις που επιθυμούν και έχουν γνώση και εμπειρία, όχι μόνο σε όσες είναι εύκολα προσβάσιμες. Έλλειψη αναφοράς του φορέα που θα αναλάβει τη χαρτογράφηση και αν θα γίνεται με βάση το επίπεδο σπουδών, προϋπηρεσίας και εμπειρίας στην χώρα καταγωγής ή στην Ελλάδα. • 2.4.1/2.5.1 Δεν είναι κατανοητό πώς θα επιτευχθούν αυτές οι δράσεις. • 3.2.1. Δεν είναι κατανοητό πώς μπορεί να επέλθει ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, μέσω συνεργασίας με την τοπική αυτοδοίκηση. Είναι απαραίτητη η περιγραφή συγκεκριμένων δράσεων ή συμφωνημένων με τους δήμους δράσεων. • 3.5: Οι δράσεις 1,2,3 δεν συνδεόνται με δυνατότητα εργασίας και είναι πολύ δύσκολα υλοποιήσιμες, εφόσον αγροτικές και εγκαταλελειμμένες περιοχές θα μπορούν να κατοικηθούν μόνο αν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης.