• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών' | 22 Ιανουαρίου 2022, 12:19

    Είναι θετικό να προβλέπεται συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και το Υπουργείο ειδικά αφού οι περισσότερες οργανώσεις διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία και ικανότητες. Θα έπρεπε εξίσου να προβλέπεται και μια συνεργασία με τα σωματεία και τις μεταναστευτικές κοινότητες. Όσα έχουν γίνει από την μεριά των μεταναστών έως τώρα έχουν γίνει με συλλογική κοινή δράση, ιδίους πόρους ή με την βοήθεια κάποιων ελληνικών οργανώσεων. Το έργο και οι δράσεις των σωματείων και των κοινοτήτων των μεταναστών, αποτελούν ένα θετικό και σημαντικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να υπολογιστεί από την πολιτεία σε οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ενός μοντέλου ένταξης. Οι μεταναστευτικές κοινότητες αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του μετανάστη και της μετανάστριας με την χώρα υποδοχής και για αυτό το λόγο αναγκάζονται να παρεμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας της ένταξης. Το πρόβλημα σήμερα δεν εντοπίζεται στην δημιουργία των σωματείων και των κοινοτήτων αλλά στην υποστήριξή τους και την αναγνώρισή τους στο δύσκολο έργο που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύουμε ακράδαντα πως πρέπει να υπολογιστούν στο σχεδιασμό της πολιτείας για την κοινωνική ένταξη των μελών τους, να αναγνωριστεί η δράση τους, να υποστηριχθούν ως δομές της κοινωνίας των πολιτών και να προταθούν συγκεκριμένα πολιτικής για την ανάπτυξη της δράσης του και του διαμεσολαβητικού τους ρόλου με την Ελληνική Πολιτεία.