• Σχόλιο του χρήστη 'Tihomir Sabchev' | 10 Φεβρουαρίου 2019, 16:51

    Το Δίκτυο Δήμων για την Ένταξη ήδη υπάρχει και η Εθνική Στρατηγική θα έπρεπε να αναγνωρίσει την προσπάθεια που έχουν κάνει αρκετοί δήμοι της χώρας έτσι ώστε να φτιάξουν το συγκεκριμένο δίκτυο. Επομένως, η Εθνική Στρατηγική δεν θα έπρεπε να «προωθεί την δημιουργία» ενός τέτοιου δικτύου, αλλά να αναγνωρίζει την ύπαρξη και σημασία του ήδη υπάρχων δίκτυο και να προωθεί την λειτουργία του.