Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.Η Εθνική Στρατηγική ξεκίνησε να εκπονείται τον Οκτώβριο του 2017 από Ομάδα Εργασίας με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στελεχών των Γραφείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, στελεχών του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, και στελεχών της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Με την ολοκλήρωσή της, η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη (ΕΣΕ) τέθηκε σε δια-υπουργική διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2018 και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.) τον Ιούλιο του 2018.Το κείμενο αποτυπώνει την οπτική και τον σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών, λαμβάνοντας υπόψη τη μαζική ροή μεικτών μεταναστευτικών ρευμάτων καθώς και αιτούντων και αιτουσών διεθνούς προστασίας, αλλά και την οικονομική ύφεση της χώρας κατά την περίοδο 2009-2017.Ως πυρήνα της θέτει την ένταξη σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας τη βάση για την ενεργό εμπλοκή και συμμετοχή διάφορων θεσμικών ή/και τοπικών πα [...]

Περισσότερα »
15 Φεβρουαρίου 2019, 09:0066 Άρθρα250 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία
Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, θέτει από Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία και ρυθμίσεις λοιπών διατάξεων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΔημήτρης Βίτσας [...]

Περισσότερα »
24 Απριλίου 2019, 15:0061 Άρθρα15 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!