• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 9 Ιουνίου 2015, 15:30

    Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Αλφαβητική α. Άριστα 18,5-20 85-100 Α β. Λίαν καλώς 16-18,49 70-84,99 Β γ. Καλώς 12-15,99 60-69,99 Γ δ. Αποτυχών 0-11,99 0-59,99 Δ»