Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.Ο Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΝικόλαος  Παναγιωτόπουλος [...]

Περισσότερα »
4 Δεκεμβρίου 2019, 10:009 Άρθρα318 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Παναγιώτης Ρήγας, θέτει από σήμερα Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΠαναγιώτης Ρήγας [...]

Περισσότερα »
18 Μαρτίου 2019, 15:0069 Άρθρα1077 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

Πρόσκλησητου Υπουργού Εθνικής Άμυνας για δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας»Με το ν.3978/2011 (Α΄ 137) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/81/ΕΚ σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών, έργων και παροχής υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Το εν λόγω πλαίσιο όμως, χρησιμοποιείται από το 2011 κατά τρόπο μη ικανοποιητικό, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει πλήρως το σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε, δηλαδή την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).Τα ισχνά αποτελέσματα και οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του ν.3978/2011 λειτούργησε σε βάρος της αποτελεσματικότητας, ένεκα της διόγκωσης της διοικητικής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της προμήθειας αλλά και της αδυναμίας προσέλκυσης οικονομικών φορέων λόγω των υπέρμετρων, καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων της ΕΕ, απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής. Περαιτέρω, οι σύγχρονες διαδικασίες που θέσπισε για τις δημόσιες συμβάσεις ο πρόσφατος ν.4412/2016 (Α΄ 147), αποτελούν πλαίσιο αναφοράς για τη θεσμοθέτηση αντίστο [...]

Περισσότερα »
7 Δεκεμβρίου 2018, 15:00145 Άρθρα47 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας θέτει από 5 Απρ 2017 και ώρα 18.45 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικές ρυθμίσεις συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, συγκρότηση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών-Εσωτερικών Ελεγκτών και άλλες διατάξεις» και καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου .Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 14 Απρ 2017 και ώρα 14.00 ΟΥπουργός Εθνικής ΆμυναςΠαναγιώτης Καμμένος [...]

Περισσότερα »
14 Απριλίου 2017, 14:0033 Άρθρα891 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Πάνος Καμμένος, θέτει από σήμερα Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 11η Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΠάνος Καμμένος [...]

Περισσότερα »
11 Απριλίου 2016, 14:0049 Άρθρα682 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Μεταθέσεις οπλιτών
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει από σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών και να ρυθμίσει θέματα αναφορικά με τη μέριμνα και εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής ΆμυναςΚωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος [...]

Περισσότερα »
12 Ιουνίου 2015, 14:0031 Άρθρα386 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Φάροι - Στρατολογία
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου "Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις"

Θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις».Το εν λόγω σχέδιο νόμου αποτελείται από 3 επιμέρους κεφάλαια.Στο πρώτο από αυτά ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού και γενικά του φαρικού δικτύου της χώρας. Σκοπός του είναι ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου, η τελευταία ουσιαστική διαμόρφωση του οποίου έγινε με τον ισχύοντα νόμο 1629/1951. Σημαντικότερη καινοτομία είναι η παροχή της δυνατότητας ανάληψης εργασιών συντήρησης φάρων ή κάλυψης των σχετικών δαπανών από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με τη χρήση του ή την επικοινωνιακή τους προβολή. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η ναυτική ιστορία της χώρας μας, ενισχύονται οι δεσμοί Ενόπλων Δυνάμεων και κοινωνίας και παράλληλα εξοικονομούνται σημαντικοί πόροι από τον προϋπολογισμό του Πολεμικού Ναυτικού.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις προσαρμογής της στρατολογικής νομοθεσίας στις σημερινές απαιτήσεις και δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η χορήγηση αναβολών κατάταξης σε διάφορες κατηγορίες στρα [...]

Περισσότερα »
24 Μαΐου 2014, 13:0045 Άρθρα11 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!