• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος' | 9 Ιουνίου 2015, 16:41

    Θεωρώ πως οι βαθμολογίες σε σχολές και σχολεία εξειδίκευσης πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής: 1. 16,70 - 20,00 2. 13.36 - 16,69 3. 10,02 - 13,35 4. 06,68 - 10,01 5. 03,34 - 06,67 6. 00,00 - 03,33 Να διαγράφουν οι Αλφαβητικές και ονομαστικές βαθμολογίες και να διαμορφωθούν σε εκατοστιαίες μονάδες ανάλογα με τον γενικό βαθμό προόδου. (Παράδειγμα): Ενας στρατιωτικός με καταληκτικό βαθμό προόδου 16,67 επί του ποσοστού 100% θα λάβει 167 μόρια, ενώ ένας στρατιωτικός με βαθμό 20 θα λάβει 200 μόρια. Με τον τρόπο αυτό θα διορθωθούν πολλές αδικίες όσον αφορά την πρόοδο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, θα αυστηροποιηθεί αυτόματα το σύστημα βαθμολόγησης και μοριοδότησης χωρίς κάθε τόσο να αλλάζει με διάφορους συντελεστές και εξισώσεις, και θα δώσει πραγματικό κίνητρο στους στρατιωτικούς έτσι ώστε να μελετούν περισσότερο για να ανέλθουν την κλίμακα βαθμολόγησης - μοριοδότησης.