• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΑΡΕΤΖΙΔΗΣ' | 9 Ιουνίου 2015, 17:03

    Στα πλαίσια της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, το δικαίωμα πλήρους εξαγοράς (χωρίς την προϋπόθεση της εκπλήρωσης 45 ημερών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης) σε τμήμα ελλήνων πολιτών, όπως λ.χ. α) οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (σύμφωνα με την ισχύουσα Στρατολογική νομοθεσία) που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους ή β) οι ανυπότακτοι εξωτερικού, που έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους. Αυτές οι δύο κατηγορίες πολιτών, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο αν θα αποφασίσουν ποτέ να καταταγούν, καθόσον ζούν επί πολλά έτη στο εξωτερικό και στατιστικά - μέχρι σήμερα - σχεδόν κανείς δεν έχει προσέλθει για να καταταγεί. Το μέτρο αυτό, θεωρώ ότι θα προσέλκυε μεγάλα χρηματικά ποσά στο κρατικό Ταμείο αφενός, αφετέρου θα ανακούφιζε μεγάλο πλήθος πολιτών, με όλα τα "υπέρ" που αυτό συνεπάγεται.