• Σχόλιο του χρήστη 'Μάριος' | 9 Ιουνίου 2015, 22:22

    Οι βαθμολογίες θα πρέπει να επανέλθουν τουλάχιστον όπως ήταν πριν το Ν.3883 (δηλαδή το γ. καλώς μέχρι 14,99), γιατί από τη στιγμή που η βαθμολογία των σχολείων με τον υπόψη νόμο αποτελεί κριτήριο προαγωγής, τα όρια θα πρέπει να είναι ίσα για όλους. Εάν μείνει η τροπολογία ως έχει αυτή τη στιγμή, θα υπάρχουν συμμαθητές Στρατιωτικών Σχολών οι οποίοι κρίνονται με διαφορετικό μέτρο (ένας με βάση το 15 και άλλος με βάση το 16) για την προαγωγή τους. Όλα αυτά αφενός δημιουργούν προβλήματα στην προαγωγή σε αξιωματικούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας, αφετέρου καταρρακώνουν την καριέρα αξιωματικών για ένα σχολείο, που σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποτελεί ¨ζωή ή θάνατο" για κάποιον αξιωματικό, οδηγώντας τον μέχρι και την αποστρατεία. Πρέπει να δίδονται ίσες ευκαιρίες σε όλους!