• Σχόλιο του χρήστη 'Paul' | 10 Ιουνίου 2015, 00:47

    Η Βαθμολογία θα πρέπει να είναι τυποποιημένη για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας . Εφ' όσον τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έχουν βαθμολογική κλίμακα πτυχίου(Bachelor) 1-10 το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις στρατιωτικές σχολές . Άλλωστε η αναγωγή της βαθμολογίας που κάνει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π σε σχέση με τα ξένα πανεπιστήμια είναι της κλίμακας 1-10 και όχι 0-100 ενώ για τα μεταπτυχιακά βασική προϋπόθεση είναι η βαθμολογία να είναι πάνω από 6,5. Ειδικά όσον αφορά την βαθμολογία πτυχίων θα πρέπει να γίνει θέμα σε επίπεδο ΕΕ ώστε κάποτε όλα τα κράτη να έχουν τυποποιημένες διαδικασίες Η βαθμολογία σε επίπεδο διπλώματος((Diploma) όπως είναι η σχολή πολέμου ή πιστοποίησης (certificate) όπως είναι οι ειδικές εκπαιδεύσεις μπορεί να είναι της κλίμακας 100 ή 20 . Η εισήγηση είναι, τυποποίηση της βαθμολογίας για όλα τα πτυχία όπως στα πανεπιστήμια