• Σχόλιο του χρήστη 'Γρηγόρης' | 10 Ιουνίου 2015, 08:55

    Η βαθμολογία των σχολείων των ΕΔ θα πρέπει να προσαρμοστεί με την βαθμολογία που έχουν σήμερα τα Ελληνικά Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Εφόσον θεωρούμε ότι τα σχολεία των ΕΔ προσφέρουν ανώτερη μόρφωση στα στελέχη τους αντίστοιχη των ΑΕΙ, θα πρέπει να συμβαδίζουν και με τη βαθμολογία των ΑΕΙ. Για παράδειγμα: Στο Άρθρο 25 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρεται ότι "η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών εκτιµάται µε βαθµούς που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Κάθε µάθηµα, κλινική άσκηση ή διπλωµατική εργασία βαθµολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες µονάδες. Η βαθµολογική κλίµακα ορίζεται από το µηδέν έως το δέκα: άριστα (9 ή 10), λίαν καλώς (7 ή 8), καλώς (5 ή 6), µετρίως (4 ή 3) και κακώς (2, 1 ή 0). Προβιβάσιµοι βαθµοί είναι το πέντε και οι µεγαλύτεροί του". Επιπρόσθετα το Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο ορίζει στο κανονισμό του (άρθρο 11) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι " Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10): άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πε- νήντα (6,50) ως και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49)". Ευχαριστώ.