• Σχόλιο του χρήστη 'δημητρης' | 10 Ιουνίου 2015, 14:36

    να προστεθεί το: α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «(6) οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/8.5.1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄/8.2.1985)» β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3257/2004 (Α΄ 143). Η μισθολογική τους εξέλιξη παραμένει ως έχει, με το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο.» για τη βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ.