• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης' | 10 Ιουνίου 2015, 17:36

    Σύμφωνα με τον ν. 3883/2010 (Α΄167), στέλεχος που δεν πάρει βαθμολογία "λίαν καλώς" (=8.5 με βάση το 10, ή 17 με βάση το 20). Νομίζω ότι η βαθμολογία πρέπει να είναι ως εξής: α. Άριστα 18-20 90-100 Α β. Λίαν καλώς 15-17,99 75-89,99 Β γ. Καλώς 12-14,99 60-74,99 Γ δ. Μετρίως 10-11,99 50-59,99 Δ ε. Αποτυχών 0-9,99 0-49,99 Ε Υπάρχει ήδη πρόβλημα και πρέπει να επιλυθεί άμεσα...