• Σχόλιο του χρήστη 'Στ. Κούρος' | 10 Ιουνίου 2015, 18:03

    Kαλό θα ήταν να προσεχθεί λίγο περισσότερο η πρόβλεψη για εφαρμογή των παρ. 1 και 2 μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.Αρκετοί μπορεί να μην το πληροφορηθούν ή να αδιαφορήσουν, με συνέπεια οι ποινικές διαδικασίες να εξακολουθούν εις βάρος τους, παρ'όλο που έχουν τις προϋποθέσεις ποινικής τακτοποίησης. Ως γνωστόν, οι ποινικές διατάξεις περί παραγραφής έχουν χαρακτήρα δημόσιας τάξης.Ενδέχεται οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να προβούν σε αρχειοθέτηση των υποθέσεων, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για στρατολογική τακτοποίηση. Γενικά, ένας καλύτερος συντονισμός στο ζήτημα εναρμόνισης ποινικών-διοικητικών διαδικασιών θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πριν την οριστικοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων.