• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 10 Ιουνίου 2015, 20:49

    Η τροποποίηση της παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α΄167) όπως παρακάτω : Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Αλφαβητική α. Άριστα 19-20 95-100 Α β. Λίαν καλώς 16-18,99 80-94,99 Β γ. Καλώς 12-15,99 60-79,99 Γ δ. Μετρίως 10-11,99 50-59,99 Δ ε. Αποτυχών 0-9,99 0-49,99 Ε» δίνει τη δυνατότητα σε Αξκους των ΕΔ να συμμετάσχουν σε εισητήριες εξετάσεις για ΑΔΙΣΠΟ και η συγκεκριμένη κλίμακα βαθμολογίας είναι εφικτή από τη συντριπτική πλειοωηφία των Αξκων και δε δημιουργεί θέματα προαγωγής στους επόμενους βαθμούς στην εξέλιξη της ιεραρχίας.