• Σχόλιο του χρήστη 'Λεωνίδας' | 11 Ιουνίου 2015, 10:12

    1. Μείωση ορίου ηλικίας στράτευσης στα 40 ή 35 2. Αντίστοιχα, εξαγορά στα 35 ή 30 χωρίς την υποχρέωση να υπηρετήσει κάποιος 45 ημέρες (θα εισρεύσουν χρήματα στα κρατικά ταμεία). Οι 45 ημέρες είναι σοβαρό αντικίνητρο για εργαζόμενος εσωτερικού και για κάτοικους εξωτερικού που σκέφτονται την επιστροφή. 3. Να προστεθεί στο άρθρο 2 και η κατηγορία των μη στρατεύσιμων (λόγω ηλικίας) για τους οποίους εκκρεμεί ποινική δίωξη ή έχουν επιβληθεί διοικητικά μέτρα. 4. Κατάργηση ή δραστική μείωση του πρόστιμου.