• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 11 Ιουνίου 2015, 11:51

    Θα μπορούσε να υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για τους ανυπότακτους εξωτερικού , γιατί πρακτικά αυτοί οι ανθρωποι ακόμα και αν κληθούν σε δικη και αποδειξουν ότι δεν είχαν δόλο όταν ξανακληθούν πάλι δεν θα υπηρετήσουν καθώς θα εργάζονται η σπουδάζουν στο εξωτερικό και άρα θα υποπέσουν ξανά στο ίδιο αδίκημα. Η ρύθμιση θα μπορούσε να προβλέπει ότι εφόσον κάποιος βγήκε ανυπότακτους εξωτερικού μια φορα και έστω ότι πλήρωσε και το πρόστιμο, η ανυποταξία να μην διακόπτεται κατά τα διάρκεια διαβίωσης τους στο εξωτερικό και αυτό εφόσον κληθούν να αποδείξουν εγγράφως (μια φορα το χρόνο η όταν τους καλεί ο στρατός) ότι ζουν και εργάζονται /σπουδάζουν στο εξωτερικό.