• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (ΑΣΣΥ)' | 11 Ιουνίου 2015, 16:44

    1.Είμαι Αξιωματικός απόφοιτος ΑΣΣΥ και θα ήθελα να θίξω ένα θέμα σχετικά με τους προερχόμενους από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.445/1975 και τουν.705/197.Οι άνθρωποι αυτοί κακώς όλα τα προηγούμενα χρόνια <> πίσω από κάποια σειρά αποφοίτων ΑΣΣΥ και ακολουθούσαν την σειρά αυτή μέχρι να αποστρατευτούν, πράγμα άδικο, μίας και αυτοί ξεκινούσαν από στρατεύσιμοι και εξελίσσονταν κανονικά ως Ανώτεροι Αξιωματικοί .Οι πιο πολλοί από αυτούς έμπαιναν με αδιαφανή κριτήρια, χωρίς εξετάσεις, και δεν περνούσαν σχεδόν καθόλου στρατιωτική εκπαίδευση, σε αντίθεση βέβαια με έναν απόφοιτο ΑΣΣΥ. Αυτά λίγο-πολύ σας είναι γνωστά. 2.Ο νόμος 3883/2010 λοιπόν, σωστά ήρθε και έβαλε τα πράγματα σε μία τάξη με το άρθρο 36 παρ.13γ. Μαθαίνω όμως για κάποιες ενστάσεις που έχουν είδη διατυπωθεί από τους κυρίους αυτούς σχετικά με το άρθρο αυτό του νόμου, και ζητούν την τροποποίηση του. 3.Παρακαλώ λοιπόν πριν την οποιαδήποτε τυχών μεταβολή του άρθρου αυτού να σκεφτείτε όλες τις παραμέτρους, ακόμα και την δημιουργία μίας διαφορετικής επετηρίδας για αυτούς που κατά την γνώμη μου είναι και η καλύτερη λύση. Άλλωστε τι δουλειά έχουν οι εθελοντές να είναι ανάμεσα από σειρές των ΑΣΣΥ. Σε περίπτωση τώρα που ξαναγυρίσουμε στο παλιό και άθλιο παρελθόν, αυτό θα επιφέρει νέο πλήγμα στους απόφοιτους ΑΣΣΥ μιας και νιώθουν έντονο το αίσθημα της αδικίας που για ακόμα μια φορά θα παιχτεί είς βάρος τους. Και ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από αντικειμενικούς και δίκαιους Νόμους κερδίζεται το αίσθημα της αναγνώρισής τους. 4.Tέλος θα έπρεπε να εξελίσσονταν μέχρι το βαθμό του Λοχαγού.