• Σχόλιο του χρήστη 'Νικος' | 11 Ιουνίου 2015, 20:18

    Πρέπει να υπάρχουν φίλτρα, τα οποία θα καθορίζουν ποιοι Αξκοι προχωρούν στην σκάλα της Ιεραρχίας και ποιοί όχι. Οι βαθμολογίες και κυρίως η συμμετοχή στα βασικά Σχολεία είναι άριστα κριτήρια. Η πρότασή μου: α. Άριστα 19-20 β. Λίαν καλώς 17-18,99 γ. Καλώς 12-16,99 δ. Μετρίως 10-11,99 ε. Αποτυχών 0-9,99 Αποφοίτηση από τη ΣΔΙΕΠ (και αντίστοιχα για τους άλλους κλάδους) με βαθμολογία Καλώς και κάτω, σημαίνει καταληκτικός βαθμός αυτός του Τχη. Αποφοίτηση από τη ΣΔΙΕΠ με βαθμολογία Λίαν Καλώς και άνω, σημαίνει καταληκτικός βαθμός αυτός του Ανχη. Αποφοίτηση από την ΑΔΙΣΠΟ σημαίνει καταληκτικός βαθμός αυτός του Σχη. Αποφοίτηση απο την ΣΕΘΑ, σημαίνει καταληκτικός βαθμός αυτός του Ταξχου-Αντγου. Στέλεχος το οποίο αποφοιτά από την ΑΔΙΣΠΟ αλλά έχει βαθμολογία στη ΣΔΙΕΠ Καλώς και κάτω, υπάγεται στο κριτήριο της ΑΔΙΣΠΟ. Φαίνεται ότι αποτέλεσμα της χρηματο-οικονομικής κρίσης, είναι και το ''στοκάρισμα'' στελεχών στο βαθμό του Σχη. Αυτό αφαιρεί το δικαίωμα στο όνειρο για όσα στελέχη αξίζουν κάτι καλύτερο.