• Σχόλιο του χρήστη 'AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' | 11 Ιουνίου 2015, 20:48

    θα παρακαλούσα να εξεταστεί σοβαρά η άρση της αδικίας που έγινε στα στελέχη των ΑΣΣΥ που εισήχθησαν στις παραγωγικές σχολές τα έτη 1988 και 1989 (τάξεων 1990 και 1991) αφού με το Ν.3883/10 έμειναν εκτός (εκ παραδρομής θεωρώ) από το άρθρο 91 αυτού. Είναι γνωστό και στην ιεραρχία ότι τα στελέχη αυτών των τάξεων θα αποστρατευτούν αυτεπάγγελτα με την συμπλήρωση 35ετίας, παρόλο που σε διάφορες ερωτήσεις που έχουν γίνει από βουλευτές η απάντηση του υπουργείου ήταν ότι μπορούν να παραμείνουν στο στράτευμα και πλέον της 35ετίας (πρέπει να εννοούν με αναφορά κατόπιν εγκρίσεως από τον υπουργό). Το κόστος γι' αυτή την τροποποίηση είναι εξαιρετικά μικρό έως ανύπαρκτο, ώστε να θεωρηθεί εμπόδιο. Αντιθέτως θα ήταν μια ηθική ανταμοιβή (αφού πλέον οικονομικές απολαβές δεν περιμένουμε) για την προσφορά 26 και 27 χρόνων υπηρεσίας στην πατρίδα και ένα κίνητρο για όσους (λίγους πλέον) έχουν παραμείνει στο στράτευμα να εξαντλήσουν την 35ετία και να προσφέρουν στους κλάδους τους με την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση της παραγράφου 2,του άρθρου 91 του Ν.3883/10 ως εξής: "Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α')". Ευχαριστώ που μπόρεσα να υποβάλω την πρότασή μου.