• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος' | 11 Ιουνίου 2015, 20:55

    Συγχαρητήρια για τη Νομοθετική - Δημοκρατική Πρωτοβουλία. Νομίζω ότι η βαθμολογία πρέπει να είναι ως εξής: α. Άριστα 18-20 90-100 Α β. Λίαν καλώς 15-17,99 75-89,99 Β γ. Καλώς 12-14,99 60-74,99 Γ δ. Μετρίως 10-11,99 50-59,99 Δ ε. Αποτυχών 0-9,99 0-49,99 Ε Διότι υπάρχει πρόβλημα σε συγκεκριμένες τάξεις στελεχών, ιδιαίτερα του Στρατού Ξηράς από τους τρείς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων