• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Αναγνωστίδης' | 11 Ιουνίου 2015, 21:50

    Προτείνεται όπως ακριβώς συμβαίνει και στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας ο βαθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων θε πρέπει να κυμαίνεται από το πέντε (5) έως το δέκα (10) και η βαθμολογία να έχει όπως παρακάτω: α. από 5,00 έως 6,49 (10-12,99) να αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «καλώς», β. από 6,50 έως 8,49 (13,00 – 16,99) στο «λίαν καλώς», γ. από 8,50 έως 10,00 (17,00 - 20,00) στο «άριστα» και δ. από 0-4,99 (0,00-9,99) στο «αποτυχών»