• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 11 Ιουνίου 2015, 21:27

    θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι "οι Αξκοί Ειδικών Καταστάσεων φοιτούν στη ΣΔΙΕΠ κατόπιν επιθυμίας τους". Ειδάλλως δημιουργείται παρανόηση και οι παραπάνω Αξκοί υποχρεώνονται να φοιτούν στη ΣΔΙΕΠ, γεγονός που αντιβαίνει στο άρθρο 23, παρ (ε), του Ν.3883/2010, περί καταληκτικών βαθμών των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων, σε σχέση με την αποφοίτηση από τη ΣΔΙΕΠ. Ούτως ή άλλως είναι άδικο, άνθρωποι με σοβαρά λειτουγικά προβλήματα, να υποχρεώνονται σε φοίτηση στη ΣΔΙΕΠ, η οποία είναι εξαιρετικά απαιτητική. Θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να σταθμίσουν την κατάσταση της υγέιας τους σε σχέση με την προαγωγή τους και να μπορούν να επιλέξουν τον καταληκτικό τους βαθμό, όπως προβλέπεται από το παρπάνω άρθρο.