• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Χρυσόπουλος' | 11 Ιουνίου 2015, 22:25

    Συνέχεια προηγούμενου σχολίου: Παράδειγμα: Ταγματάρχης φοιτά στη ΣΔΙΕΠ και αποφοιτά επιτυχώς με βαθμολογία 15,8 (ΚΑΛΩΣ). Ο Ταγματάρχης αυτός δεν προάγεται με βάση το άρθρο 25 παρ.3β. Κρίνεται «Διατηρητέος στον Αυτό Βαθμό» και μετά από 3 τέτοιες κρίσεις αποστρατεύεται ή παραμένει Εκτός Οργανικών Θέσεων, χωρίς κίνητρα για μελλοντική εξέλιξη. Στην ουσία δηλαδή τον χάνουν οι ΕΔ. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν στη θέση του Ταγματάρχη βάλουμε έναν Ανθυπολοχαγό, που μόλις αποφοίτησε από τη ΣΣΕ και πήρε τέτοια βαθμολογία στο Βασικό Σχολείο των Ανθυπολοχαγών. Αυτός, από την ηλικία των 25 – 26 ετών δεν έχει όραμα και κίνητρο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Εναλλακτικές προτάσεις (με την προτεινόμενη αλλαγή της κλίμακας βαθμολογίας): α) Παράλληλη αλλαγή και του άρθρου 25 παρ.3β ως εξής: «β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία». Με τον τρόπο αυτό: (1) Δεν έρχονται σε αντίθεση τα παραπάνω αναφερόμενα άρθρα μεταξύ τους. (2) Θεσπίζεται το 12 ως βάση των Σχολών και Σχολείων, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα άλλα επαγγέλματα και ειδικότητες (Ένας ειδικευόμενος γιατρός, παίρνει την εξειδίκευσή του με βαθμολογία 5/10 (δηλ. 10/20) και όχι με 8/10 (δηλ. 16/20). Τη συγκεκριμένη πρόταση τη θεωρώ βέλτιστη.