• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Χρυσόπουλος' | 11 Ιουνίου 2015, 22:35

    Συνέχεια προηγούμενου σχολίου: β) Αλλαγή και του άρθρου 30 παρ 1 ως εξής: ««1. Οι Αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση με βαθμό τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.» Με την αλλαγή αυτή αποσαφηνίζεται ότι απαιτείται τουλάχιστον το 16, ως απαραίτητο προσόν για προαγωγή. Βέβαια υπάρχει η αδικία σε βάρος των Αξιωματικών σε σχέση με τις άλλες επαγγελματικές ομάδες που υφίστανται υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις στην διάρκεια της σταδιοδρομίας τους (το παράδειγμα με τους γιατρούς είναι χαρακτηριστικό). γ) Αλλαγή του πίνακα κλίμακας βαθμολόγησης σε μορφή που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, όπως παρακάτω: Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Αλφαβητική α.Άριστα 19-20 95-100 Α β.Λίαν Καλώς 16-18,99 80-94,99 Β γ.Αποτυχών 0-15,99 0-79,99 Γ Δεδομένου ότι βαθμολογία κάτω του 16 είναι στην ουσία αποτυχία και καταδικάζει τον Αξιωματικό. Παραμένει, βέβαια, η αδικία σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες και είναι η σκλήρη λύση. Αν όμως δεν ανεξαρτητοποιηθούν οι προαγωγές από το "Λιαν Καλως" είναι αυτό που ισχύει τώρα