• Σχόλιο του χρήστη 'JIMMY_' | 11 Ιουνίου 2015, 23:24

    Επιπλέον του προηγούμενου σχολίου μου: 1. Εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε, ότι το πρόβλημα που σας αναφέρω αφορά βεβαίως 4τα στελέχη των ΕΔ εξ ΑΣΣΥ (και τους ανακαταταγείς) εισαγωγής τα έτη 1988 και 1989, δηλ. τάξεων 1990 και 1991 ! Σας ευχαριστώ !!