• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α' | 12 Ιουνίου 2015, 07:46

    Με την εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 91 του Νόμου 3883/2010 έχει δημιουργηθεί μία ανισότητα ειδικότερα στις σειρές αποφοίτησης ΣΤΥΑ 40ης και 41ης . Αν και επανειλημμένα την τελευταία πενταετία έχουμε ζητήσει την αποκατάσταση της αδικίας αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί και οι απαντήσεις που κατά καιρούς έχουμε πάρει είναι ότι θα υπάρξει μελλοντική λύση του προβλήματος. Με την ευκαιρία της εν λόγω τροπολογίας και προς αποκατάσταση της διαρραγείσης ισότητας επιβάλλεται η τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 91 του Νόμου 3883/2010 ως ακολούθως: «2. Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ.A’219). Ειδικά για τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ.A’ 219)». Εναλλακτικά για την αποκατάσταση των αποφοίτων μόνο των ΑΣΣΥ της Π.Α. δεδομένου ότι γίνεται ειδική αναφορά σε αυτούς στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 του ν. 3883/10, μπορεί να αλλάξει η δεύτερη πρόταση της συγκεκριμένης παραγράφου ως εξής: «Ειδικά για τους Αξκους Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι 31-12-14 συμπληρώνουν είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι παραπάνω διατάξεις και η διάταξη της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/96 (ΦΕΚ.Α’ 219)»