• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Βλαχοθανάσης' | 12 Ιουνίου 2015, 10:32

    Να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μετράνε στα μόρια μεταθέσεων όχι μόνο τα βασικά σχολεία που φοιτούν τα στελέχη των ΕΔ αλλά και εκείνα τα σχολεία που προσφέρουν περαιτέρω εξειδίκευση και ανάλογη εκμετάλλευση των στελεχών σε θέσεις που απαιτούν τέτοιου είδους γνώσεις. Τέτοια σχολεία είναι: η ΣΠΗΥ, CISCO, σεμινάρια, Σχολεία εξωτερικού κτλ.