• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλας Π.' | 12 Ιουνίου 2015, 12:11

    Άρθρο 12. Παρ. 4 Χρηματικά ποσά για την τακτοποίηση διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν στους παραπάνω λόγω της ανυποταξίας τους, κατά το μέρος που καταβλήθηκαν ή πρόκειται να καταβληθούν μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής των ενδιαφερομένων στις διατάξεις αυτές, καθώς επίσης και χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τυχόν δε υπολοιπόμενες οφειλές από ρυθμίσεις των διοικητικών αυτών προστίμων παραγράφονται. Βάσει του "Ν. Βενιζέλου" Φ.429.1/ 17/281810 όσοι πληρώσανε το πρόστιμο που επιβλήθηκε ώς νομοταγείς πολίτες (Άρθρα 1,2) πλέον χάνουν το δικαίωμα να τους επιστραφεί το ποσό που έχουν δώσει ως τώρα (Άρθρο 3). Θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο ως προς αυτούς που πληρώσανε σε σχέση με αυτούς που δεν σεβάστηκαν την απόφαση και δεν πληρώσανε. Και η δική σας ρύθμιση το μόνο που αποδεικνύει είναι πως το κράτος συνεχίζει να εκδικείται τους συνεπείς πολίτες και να επικροτεί την ανομία. Θα επιθυμούσα να υπάρχει μέριμνα για όσους είναι στο μεταβατικό στάδιο της ανυποταξίας εξωτερικού μέχρι να αποκτήσουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου του εξωτερικού κ να έχουν το δικαίωμα να ανακτήσουν το πρόστιμο όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος.