• Σχόλιο του χρήστη 'Υ€$' | 12 Ιουνίου 2015, 12:25

    Να τροποποιηθεί η ημερομηνία του άρθρου 89 της παραγράφου 2 σε 31-12-2014 για να μπορεί να αρθεί και η επιφύλαξη του άρθρου 88, παράγραφος 1ε, ώστε το σχέδιο Νόμου να έχει κάτι σωστό . Εγείρονται ερωτήματα ,για το ότι μέχρι σήμερα, παρ΄ ότι υπάρχουν εκκλήσεις ,ενστάσεις, ερωτήσεις από άμεσα θιγόμενους και απαντήσεις για θετική εξέταση από αρμοδίους, ο "συγγραφέας" του Σχεδίου ξανά έγγραψε ανεπυφύλακτα το ίδιο πράγμα 31-12-2012!!!