• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΚ' | 12 Ιουνίου 2015, 12:46

    Όπως έχει αναφέρει και προηγούμενος σχολιαστής τα σχολεία πρέπει να προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να προσφέρουν γνώσεις στους συμμετέχοντες χωρίς το άγχος που επικρέμαται για επίτευξη συγκεκριμένου βαθμού καθοριστικού για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Αυτό απολήγει στη δημιουργία στείρου, βαθμοθηρικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μεταξύ συναδέλφων. Λογικό είναι βέβαια να υπάρχει κάποια μέθοδος αξιολόγησης (αν και στο εξωτερικό υπάρχουν σχολεία που απλώς είναι υποχρεωτικά και δε βαθμολογείσαι) αλλά απαιτείται επανασχεδίαση της διαδικασίας (όχι μόνο της αξιολόγησης, αλλά και του τρόπου παροχής εκπαίδευσης) συνολικά κατά τη γνώμη μου. Σε κάθε περίπτωση, και για την παρούσα διάταξη προτείνεται το Άριστα να κυμαίνεται από 18-20 (90-100)με αντίστοιχη προσαρμογή των λοιπών βαθμίδων.