• Σχόλιο του χρήστη 'ENA' | 16 Μαρτίου 2019, 18:53

    ΕΝΑ: Πρόταση για απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας από τις μεταγωγές των κρατουμένων στρατιωτικών και την ασφάλεια των στρατιωτικών δικαστηρίων Η παρακάτω πρόταση αφορά τη παρέμβασή μας στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» Αιτιολογικό: -Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας είναι επιφορτισμένο με πολλά αλλότρια, ως προς την αποστολή του, καθήκοντα. Ένα από αυτά είναι και οι μεταγωγές κρατουμένων στρατιωτικών, αλλά και τα μέτρα τάξης και ασφάλειας κατά τις συνεδριάσεις των Στρατιωτικών Δικαστηρίων της χώρας. -Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αριθμητικά μη επαρκές ακόμα και ως προς την κύρια αποστολή του, που είναι η Αστυνόμευση. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια καταργήθηκαν χιλιάδες οργανικές θέσεις Αστυνομικών και οι προσλήψεις Αστυνομικών έχουν ουσιαστικά σταματήσει! -Ενώ η ασφάλεια των Στρατιωτικών Δικαστηρίων γίνεται καθημερινά από τις Στρατονομικές Υπηρεσίες, κατά τις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων αυτών, τα μέτρα τάξης και ασφάλειας τηρούνται από την Ελληνική Αστυνομία με δική της ευθύνη. -Υπενθυμίζουμε ότι τα Στρατιωτικά Δικαστήρια στεγάζονται εντός χώρων δικαιοδοσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ένοπλων Δυνάμεων της χώρας. Είναι κατά τη γνώμη μας σχετικά παράδοξο να απαιτείται η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στους χώρους αυτούς. -Οι μεταγωγές των κρατουμένων στρατιωτικών, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων γίνονται με ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας. -Θεωρούμε ότι και αυτή η κατάσταση αποτελεί κατάλοιπο προηγούμενων δεκαετιών και θεσπίστηκαν μια εποχή που οι συνθήκες τόσο στην Ελληνική Αστυνομία, στη κοινωνία, αλλά και στο οργανωμένο κράτος ήταν εντελώς διαφορετικές. Στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος, στις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχουν οι Στρατονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είναι επανδρωμένες με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορούν άνετα να ανταπεξέλθουν στο αντικείμενο αυτό. -Τα προαναφερθέντα καθήκοντα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι γενικά απαίτηση της κοινωνίας μας ότι το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να ξεφύγει από μοτίβο του παρελθόντος που παραπέμπει σε ένα Αστυνομοκρατούμενο κράτος, που όλα τα ελέγχει και τα εκτελεί η Ελληνική Αστυνομία και η πρότασή μας εντάσσεται σε αυτή τη κατεύθυνση. Πρόταση: Προτείνουμε όπως το άρθρο 48 του εν λόγω σχεδίου Νόμου, τροποποιηθεί ως ακολούθως, Άρθρο 48 – Μεταγωγές 1. Οι μεταγωγές των κρατουμένων στρατιωτικών διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών της Στρατονομίας. 2. Επίσης, οι στρατονομικές υπηρεσίες διενεργούν μεταγωγές στρατιωτικών, συνοδεία στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Προς και από τον καθ’ ύλην αρμόδιο στρατιωτικό εισαγγελέα, στις περιπτώσεις σύλληψης στρατιωτικών από αυτές ή παράδοσης στρατιωτικών σε αυτές από αστυνομικά όργανα, εφόσον εντός της περιοχής ευθύνης της στρατονομικής υπηρεσίας εδρεύει στρατοδικείο. β. Προς και από στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, σε περίπτωση που κριθεί ότι ο κρατούμενος στρατιωτικός πρέπει να εξεταστεί ή να νοσηλευτεί σε αυτό. -------------------- Άρθρο 49 – Ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων Οι στρατονομικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των στρατιωτικών δικαστηρίων και έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των μέτρων τάξης και ασφαλείας κατά τις συνεδριάσεις αυτών. ΕΝΑ(Πανελλήνιος συνδυκαλιστικός συνδυασμός στη Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων-ΠΟΑΣΥ)