• Σχόλιο του χρήστη 'Kostas' | 22 Δεκεμβρίου 2022, 23:49

    Αν πχ ένας χειριστής μεταθέσεων εκδόσει μια παράτυπη ή παράνομη μετάθεση και το θιγομενο στέλεχος κινηθεί δικαστικά κατά του χειριστή, η Υπηρεσία θα επιβραβευσει το χειριστή πληρώνοντάς του τη δαπάνη εξόδων δικηγορικής αμοιβής, επειδή η υπόθεση σχετιζεται με την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων; Δεν πρέπει να μπει μια δικλείδα ασφαλείας πχ αν στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων αποδειχτεί δόλος ή είναι μη νόμιμη να μην καλύπτεται από το συγκεκριμένο άρθρο;