• Σχόλιο του χρήστη 'Θάνος' | 3 Αυγούστου 2011, 13:30

    Η τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής δεν θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο. Δηλαδή για μία προσθήκη π.χ. 20 τ.μ. θα πρέπει να γίνει σε 3D ολόκληρο το κτίριο? Το δε διάγραμμα κάλυψης εφόσον περιλαμβάνει όψεις, περιγράμματα κατόψεων , 3d κλπ. θα έχει διαστάσεις χαρτιού τεράστιες. Συμπέρασμα: πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη κατά το στάδιο της έγκρισης δόμησης και κατ' επέκταση αύξηση της γραφειοκρατίας ! O νέος τρόπος έκδοσης των αδειών μάλλον αυξάνει τη χαρτούρα αντί να την μειώνει...