• Σχόλιο του χρήστη 'Ντούλης Νικόλαος Ι.' | 5 Αυγούστου 2011, 08:13

    Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή* αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων, εκ των οποίων σε θέματα μελετών οικοδομικής άδειας (Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα κάλυψης, κ.ά.) τουλάχιστον πέντε (5) ετών. * Με δυνατότητα να μετρήσει στην δεκαετή ………… εμπειρία κατά περίπτωση και αν χρειάζεται ακόμα και υποβολή στοιχείων μελετών, κ.ά. : Διάκριση σε διαγωνισμούς μηχανικών, Δημοσιεύσεις επί θεμάτων μηχανικού, Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε σχολές μηχανικών, καλά αιτιολογημένες πραγματογνωμοσύνες, διαιτησίες, καλές εισηγήσεις πειθαρχικών συμβουλίων, καλές εκτιμήσεις ακινήτων, εμπεριστατωμένες τεχνικές εκθέσεις κ.ά.