Άρθρο 12 Προσόντα, Εκπαίδευση και Εξετάσεις

1. Ο υποψήφιος Ελεγκτής Δόμησης πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα σχεδιασμού, οικοδομικής και κατασκευής κτιρίων, ελέγχων κατασκευών και Η/Μ εγκαταστάσεων, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς, μετά από εξετάσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρέχεται από Ανώτατα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή/και από πιστοποιημένα κέντρα κατάρτισης από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠI.Σ.), τα οποία θα εκδίδουν αντίστοιχα Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης για κάθε υποψήφιο.

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εξήντα (60) ώρες, ενώ η πρακτική εξάσκηση για τους ελέγχους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του χρόνου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καθορισθεί με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση του ΤΕΕ. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από το ΤΕΕ, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ΤΕΕ είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.

 • 16 Αυγούστου 2011, 21:55 | Αλέξης Βικέλας, αρχιτέκτων

  ΑΡΘΡΟ 12
  Σε κάθε έργο η αυτοψία πρέπει να εκτελείται από ζεύγος ελεγκτών δόμησης, για περιορισμό της πιθανότητας συναλλαγής. Στο α΄ στάδιο πρέπει να γίνεται από πολιτικούς μηχανικούς και μόνο, ενώ στο β’ ή γ’ στάδιο ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός, ενώ ο άλλος μπορεί να είναι ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός. Άλλες ειδικότητες πρέπει να αποκλείονται.
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να αφορά και σε επιμόρφωση και εμβάθυνση στο νομικό πλαίσιο (ΓΟΚ, κτιριοδομικός, λοιπές τεχνικές προδιαγραφές). Μ’αυτήν την έννοια κατά πάσα πιθανότητα η χρονική διάρκεια των 60 ωρών είναι μικρή.

 • 13 Αυγούστου 2011, 11:17 | Βασίλης Θραψίμης ΑΤΜ & ΠΜ

  Άρθρο 12 παρ.3
  Θέσπιση συντελεστών επιπλέον μοριοδότησης στη διαδικασία επιλογής των ελεγκτών δόμησης για τους επιβλέποντες που ασκούσαν τα καθήκοντά τους έντιμα και νομότυπα και δεν έχουν εις βάρος τους επιβλέψεις κτιρίων με διαπιστωμένες πολεοδομικές παραβάσεις.

 • 12 Αυγούστου 2011, 17:54 | Γιάννης Ρήγας

  Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει πρώτα και κύρια τις κατασκευές είναι βέβαιο ότι οι νέοι Μηχανικοί δε θα μπορέσουν να αποκτήσουν αποδεδειγμένη εμπειρία όχι σε πέντε αλλά ούτε και σε δέκα χρόνια. Το σχέδιο νόμου έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά φροντίζει να δώσει δουλειά στους έχοντες εμπειρία, δηλαδή στους παλαιούς Μηχανικούς. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει κατηγοριοποίηση των ελέγχων με τρόπο που να μπορούν και οι πολύ νέοι Μηχανικοί να αναλαμβάνουν ένα μέρος από αυτούς ώστε να αποκτούν εμπειρία. Άλλωστε, κάθε Μηχανικός θεωρείται από τον νόμο ικανός να κάνει οποιαδήποτε μελέτη από τη στιγμή που παίρνει το πτυχίο του. Επομένως, πρέπει να θεωρείται το ίδιο ικανός να ελέγχει και την ορθή εφαρμογή τους. Ας μη χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τους άνεργους νέους Μηχανικούς. Μια άλλη λύση είναι να μετέχουν υποχρεωτικά στη σύνθεση τεχνικών εταιρειών και νέοι Μηχανικοί.

 • 11 Αυγούστου 2011, 08:32 | ΛΕΩΝ ΕΛΕΝΗ

  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΑΝΕΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ

 • 8 Αυγούστου 2011, 15:14 | Στέφανος Καρπούζης, Πολιτικός Μηχανικός

  Είναι αδιανόητο μηχανικοί με εμπειρία χρόνων στην κατασκευή να χρειάζονται 60 ώρες σεμινάρια ώστε να μάθουν τι? Να πρέπει μηχανικοί από νησιά να μεταβούν εκτός έδρας με κόστος χρόνου και οικονομικό ώστε να εκπαιδευτούν. Και μετά από όλα αυτά να δώσουν και εξετάσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα πρέπει να οργανωθούν σεμινάρια κάποιων ωρών ώστε να λυθούν θέματα τυποποίησης της διαδικασίας και μόνο.

 • 7 Αυγούστου 2011, 14:17 | αργυρης πλέσιας

  Η εμπειρία από την οργάνωση σεμιναριακών διαδικασιών απο το ΥΠΕΚΑ μάλλον δεν είναι ενθαρυντική για την περαιτέρω εφαρμογή της σε μεγαλύτερης κλίμακας σχεδιασμό όπως είναι η δημιουργία Ελεγκτών Δόμησης.
  Πιστεύω ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος και τα καθήκοντα του Ελεγκτή Δόμησης. Ο Ε.Δ. ελέγχει την ορθή δόμηση του συνόλου μιας κατασκευής που σημαίνει ότι με εκκίνηση την μελέτη φθάνει μέχρι τις λεπτομέρειες κατασκευής ή ελέγχει την εφαρμογή κάποιων βασικών στοιχείων της μελέτης που καλώς ή κακώς έχει εκπονηθεί?
  Στην πρώτη περίπτωση απαιτούνται σεμιναρικές διαδικασίες οχι μόνο 60 ωρών αλλά πολύ μεγαλύτερες και απαιτείται εξειδίκευση ανάλογα με το ελεγχόμενο τμήμα της κατασκευής.
  Στην δεύτερη περίπτωση δεν γίνεται κατανοητό γιατί απαιτείται σεμινάριο για να ελέγξει κάποιος αποστάσεις από όρια, ύψος κτηρίου και διαστάσεις κτηρίου.
  Το ΥΠΕΚΑ εφόσον επιλυσει το ανωτέρω πρόβλημα με σαφήνεια θα διαπιστώσει ότι όλα τα ερωτήματα θα αποσυρθούν.

 • Σχετικά με τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (άρθρο 12), ο ΣΕΜΠΧΠΑ προτείνει την επαναδιατύπωση της παραγράφου 1β) ως εξής:

  «Άρθρο 12: Προσόντα, Εκπαίδευση και Εξετάσεις
  1. Ο υποψήφιος Ελεγκτής Δόμησης πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
  α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
  β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και σε πολεοδομικά θέματα».

 • 5 Αυγούστου 2011, 08:13 | Ντούλης Νικόλαος Ι.

  Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή* αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία,
  σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων,
  εκ των οποίων σε θέματα μελετών οικοδομικής άδειας (Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα κάλυψης, κ.ά.) τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
  * Με δυνατότητα να μετρήσει στην δεκαετή ………… εμπειρία κατά περίπτωση και αν χρειάζεται ακόμα και υποβολή στοιχείων μελετών, κ.ά. : Διάκριση σε διαγωνισμούς μηχανικών, Δημοσιεύσεις επί θεμάτων μηχανικού, Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε σχολές μηχανικών, καλά αιτιολογημένες πραγματογνωμοσύνες, διαιτησίες, καλές εισηγήσεις πειθαρχικών συμβουλίων, καλές εκτιμήσεις ακινήτων, εμπεριστατωμένες τεχνικές εκθέσεις κ.ά.

 • Άρθρο 12 – Προσόντα, Εκπαίδευση και Εξετάσεις
  Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προτείνει οι παραγρ.2 και 3 να διαμορφωθούν ως εξής:

  2. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα σχεδιασμού και Σχεδιασμού για Όλους, οικοδομικής και κατασκευής κτιρίων, ελέγχων κατασκευών και Η/Μ εγκαταστάσεων, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ και να το ολοκληρώσουν επιτυχώς, μετά από εξετάσεις.
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρέχεται από Ανώτατα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή/και από πιστοποιημένα κέντρα κατάρτισης από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠI.Σ.), τα οποία θα εκδίδουν αντίστοιχα Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης για κάθε υποψήφιο.
  Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εξήντα (60) ώρες, ενώ η πρακτική εξάσκηση για τους ελέγχους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του χρόνου των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καθορισθεί με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση του ΤΕΕ, το οποίο ειδικά για το μέρος του προγράμματος που αφορά στο Σχεδιασμό για Όλους θα πρέπει να συνεργαστεί με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από το ΤΕΕ, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ΤΕΕ είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.

 • 31 Ιουλίου 2011, 19:39 | Φώτης Θ. Καλουδιώτης, ΑΜ

  Είναι αυτονόητο ότι 60 (ή και 160) ώρες σεμιναρίου, δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν 5 χρόνια σπουδών και άλλα τόσα (ή και παραπάνω) χρόνια εμπειρίας. Αν απομακρυνθούμε από το μικρό συμβατικό κτίσμα, ουσιαστικός έλεγχος (τόσο όσον αφορά τη μελέτη, όσο και όσον αφορά την κατασκευή) μπορεί να γίνει μόνο από την κάθε ειδικότητα για τον τομέα της. Γι αυτό, ο έλεγχος δόμησης, πρέπει να διαβαθμίζεται τόσο οριζόντια (ο αρχιτέκτονας για το κτιριολογικό, οικοδομικό, μορφολογικό μέρος – ο στατικός για τον ΦΟ.- ο μηχανολόγος για τα ΗΜ, κοκ), όσο και κατακόρυφα (υπάρχουν κτίρια τόσο σύνθετα, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αξιόπιστου ελέγχου από πτυχιούχο τεχνολογικής εκπαίδευσης). Επιπλέον, όταν οι έλεγχοι γίνονται από ανασυντιθέμενα κάθε φορά μικτά κλιμάκια μηχανικών, προσεγγίζεται περισσότερο η διατυπωμένη στην παρ. 1.1 ανάγκη της Αιτιολογικής Έκθεσης του ΣΝ.

 • 31 Ιουλίου 2011, 10:28 | AZOULIAS

  Το θέμα θέλει κάποια προσοχή. Αν το δούμε καλόπιστα, ένα εκπαιδευτικό – ενημερωτικό – συντονιστικό σεμινάριο προς τους μηχανικούς που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (πενταετία κλπ) και θέλουν να ασχοληθούν στον τομέα ελέγχου των κατασκευών, δεν είναι καθόλου κακή πρόταση. Αν όμως λειτουργήσει σαν φιλτράρισμα των πολυάριθμων πιθανά υποψηφίων με δήθεν πολύπλοκες διαδικασίες όπως αυτές που εφαρμόσθηκαν ξαφνικά και απροειδοποίητα και στους ενεργειακούς επιθεωρητές(πχ. σε δύο μέρες να προσκομισθεί τιμολόγια από το μαιευτήριο που γεννήθηκες και τεκμηρίωση του ότι δεν είσαι ελέφαντας) ή άλλα παρεμφερή απίθανα πράγματα που ξεπερνιόνται μόνο διαπαραταξιακά, τότε θα είμαστε μπροστά σε μία ακόμα απόπειρα δημιουργίας συνθηκών κλειστού επαγγέλματος και πραγματικού αθέμιτου ανταγωνισμού με πιθανότατες δικαστικές εμπλοκές. Εύχομαι και ελπίζω το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ να διαφυλάξουν την καλόπιστη εκδοχή του θέματος.

 • 30 Ιουλίου 2011, 12:28 | ARGYRIS

  ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΕΡΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΘΕΩΡΕΙΣΤΕ ΟΤΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΙΤΕ Η ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΤΑΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΣΧΥΕ ΤΟ 1960- 1970 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΤΕ. ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΩΡΗΔΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ. Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ AUTOCAD Κ.Λ.Π., ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ ), ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΡΕΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΑ (ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)ΑΝ ΕΧΕΙ ΤΗΡΗΘΕΙ. ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΩΣ Η ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΔΑΣΗ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ Ο ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ

 • 29 Ιουλίου 2011, 16:20 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΟΣ

  Είναι λογικό, εάν ένας Μηχανικός των ΤΕΙ να μην έχει δικαίωμα μελετών για πάνω από 2 ορόφους, να μην έχει ταυτόχρονα και δικαίωμα επιθεώρησης για κτίριο άνω των 2 ορόφων. Αντίστοιχα και στις άλλες ειδικότητες. Δεν νοείται π.χ. Τεχνολόγος που μπορεί να πάρει άδεια 250kW, να καλείται να ελέγξει Υποσταθμό 2.000 kW.

 • 28 Ιουλίου 2011, 20:12 | Σαββας Τσουτσανης

  Πρέπει από τώρα (διά τού Νόμου)νά διευκρινισθεί¨

  α)ποιός ελέγχει τί.
  β)ποιός ελέγχει ποιούς.
  γ)ποιός ελέγχει πού.

  Σέ αντίθετη περίπτωση πού αυτό αφεθεί αίολο στόν χειρισμό εγκυκλίων,
  θά αποτελεί οιωνεί λόγω προστριβών μεταξύ ειδικοτήτων,βαθμίδων εκπαί
  δευσης,αθέμιτου ανταγωνισμού καί ασυμβίβαστου καίεν τέλει παιδίο μικροπολιτικών καπελωμάτων-κατά τά ειωθότα.

  Άρα στό συγκεκριμένο κεφάλαιο τό»ποιός-τί-ποιούς-πού»χρείζει μεγαλύ
  τερης προσοχής.

 • 28 Ιουλίου 2011, 19:54 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ 4 η 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Επειδή δημιουργήθηκε θέμα με τις προσωρινές άδειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών, θα πρέπει οι μηχανικοί που έχουν κατασκευαστικό ή μελετητικό πτυχίο Β ή Γ Τάξεως και άνω σε κτιριακά και Η/Μ έργα, ή έχουν πιστοποιηθεί ως Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, να δικαιούνται αυτοδίκαια την ένταξή τους, όσον αφορά το θέμα της αποδείξεως εμπειρίας.

 • 28 Ιουλίου 2011, 12:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ

  Ο διαχωρισμός των μηχανικών με βάση τα χρόνια εμπειρίας είναι κάτι καθαρά γραφειοκρατικό. Η ουσία είναι να ελέγχεται και στην πράξη εαν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα μέσω κάποιου φορέα πιστοποίησης, ο οποίος οφείλει να ελέγχεται με τη σειρά του με βάση τα διεθνή πρότυπα.
  Ένας μηχανικός που δεν έχει 5 ετή εμπειρία άλλα έχει την σχετική κατάρτιση ή τη διάθεση να μάθει, πως εξασφαλίζεται ότι θα περάσει τον σκόπελο της 5ετούς πιστοποιημένης εμπειρίας? Ποιός παρέχει τα διαπιστευτήρια και πως εξασφαλίζεται ότι αυτό γίνεται με αντικειμενικό τρόπο? Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια γιαυτό? Επισής, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική ιστοσελίδα μέσω της όποιας να επιλέγονται οι ελεγκτές δόμησης ώστε να μπορούν να ασκήσουν την επιθεώρηση σε εθνικό επίπεδο. Αυτή θα πρέπει να περιέχει και σχόλια χρηστών σχετικά με τον κάθε επιθεωρητή και το πόσο καλά άσκησε την δουλειά του (peer-reviewed). Έτσι θα υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Επίσης, προτείνω την ύπαρξη μια ιστοσελίδας στα πρότυπα του michanikos.gr που θα παρέχει κωδικοποιημένα τη σχετική νομοθεσία, τυποποιήσεις και πρότυπα (π.χ. Ευρωκώδικές).

 • 28 Ιουλίου 2011, 12:02 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΙ ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΚΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ή ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΟΠΩΣ ΤΑΞΗΣ Α – ΤΑΞΗΣ Β ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ?

 • 28 Ιουλίου 2011, 11:28 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1Α ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΗΛ. ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΕΡΓΟΥ .ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΕΔΙΑ – ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΕΞ’ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΕΙ . ΕΑΝ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ( ΔΥΟΡΟΦΟ Η ΤΡΙΟΡΟΦΟ κτλ ) ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ .

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:26 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Σ’ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ , ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ) , ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ , ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ .

 • 28 Ιουλίου 2011, 10:54 | Λάζαρος Ελευθεριάδης

  ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΕ 7 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 13 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ .
  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ Η ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ .

 • 27 Ιουλίου 2011, 19:27 | Σ.Βασιλειάδης

  1.Οι Ελεγκτές Δόμησης πρέπει να είναι χωρισμένοι ανά ειδικότητα:
  α)Τα περί Στατικών, σκελετός, οπλισμοί κ.τ.λ, να ελέγχονται από
  Πολιτικούς Μηχανικούς, με Ειδίκευση Δομοστατικού.
  β)Τα περί Αρχιτεκτονικών από Αρχιτέκτονες, Πολ.Μηχανικούς
  γ)Τα Η/Μ από Η/Μ Μηχανικούς κ.ο.κ
  Οι Έλεγχοι να γίνονται από μικτά κλιμάκια Μηχανικών.

  2.Τα 5 έτη ίσως είναι λίγα, προτείνεται μικρή αύξηση π.χ.7 έτη για
  Μηχανικούς Πολυτεχνείου και 10 συνολικά έτη για Μηχανικούς ΤΕΙ και
  αποφοίτους 3-4 ετούς κύκλου σχολών εξωτερικού.

  3.Ανά ειδικότητα, πρέπει να πριμοδοτούνται τυχόν μεταπτυχιακές
  σπουδές, αν αυτές έχουν ΣΥΝΑΦΕΙΑ με το αντικείμενο ελέγχου της
  εκάστοτε ειδικότητας, π.χ. Ένας Πολιτικός Μηχανικός που ελέγχει
  τα περι στατικών, να πριμοδοτείται με κάποιο τρόπο, εαν είναι
  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με ΣΥΝΑΦΕΣ αντικείμενο
  π.χ. Αντισεισμικός Σχεδιασμός κ.τ.λ.

 • 27 Ιουλίου 2011, 18:43 | Νικόλαος Μουρούζης

  Πως ένας μηχανολόγος θα καταλάβει ότι δεν έχει γίνει σωστά η μηχανολογική εγκατάσταση, θα ξηλώσει τους τοίχους?
  Βέβαια, σωστά πρέπει να υπάρχουν διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικοί, αλλά πρέπει η ευθύνη ( και η υπογραφή) να είναι μοναδική ώστε να επιβάλλονται οι διάφορες ποινές. Μία λύση θα ήταν η δημιουργία εταιριών ελέγχου και η ποινή (αφαίρεση αδείας κτλ) να οφορά όλους τους συνεργάτες ή «μέτοχους» της εταιρίας.

 • 27 Ιουλίου 2011, 16:13 | ΔΗΜΟΣ

  1)ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ.ΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΑ ΕΚΠΟΝΕΙΣΕΙ ? (ΠΡΟΤΑΣΗ 10 ΕΤΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 15 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ) 2)ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΜΕΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΗΑΝΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Η’ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 2.500 Μ2 ΚΑΙ μΜΙΑΣ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 150 Μ2).

 • 27 Ιουλίου 2011, 11:04 | ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  1. Εξετάσεις για επιθεωρητής ενεργειακής απόδοσης
  2. Εξετάσεις για ελεγκτής δόμησης

  Αν για κάθε νεο χρειαζόμαστε εξετάσεις και σεμινάρια οι σπουδές που
  κάνει ο καθένας τι προσφέρουν ?
  Υπάρχουν τεχνολόγοι μηχανικοί που δεν ανήκουν στο ΤΕΕ.
  Θα υπάρχει αμεροληψία ή θα κοιτάμε τα του οίκου μας?

 • 26 Ιουλίου 2011, 22:02 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

  Νομίζω ότι οι ελεκτές δόμησης πρέπει να διαχωρίζονται σε διάφορες ειδικότητες μηχανικού, ανάλογα με το αντικείμενο ελέγχου του κτιρίου
  και ανάλογα θα πρέπει να είναι η ειδικότητα του μηχανικού που από τον νόμο έχει το επαγγελματικό δικαίωμα για μελέτη και επίβλεψη αντίστοιχα.
  Για παράδειγμα η επίβλεψη του κελύφους του κτιρίου (οικοδομικά, φέρων οργανισμός, κουφώματα, μονώσεις, επιστρώσεις, κλπ) θα πρέπει να γίνεται από Αρχιτέκτονα, Πολιτικό Μηχανικό, Τοπογράφο Μηχανικό.
  Η επίβλεψη των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του κτιρίου, αντίστοιχα από ελεκτή δόμησης ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κλπ

  Μ.Χ

 • 26 Ιουλίου 2011, 19:52 | ΟΛΓΑ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΚΤΕΣ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ , ΔΗΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ , ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΚΑΘ΄ΟΤΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ