• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ' | 5 Αυγούστου 2011, 12:41

    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ Ξεκινάμε από αδιαμφισβήτητα δεδομένα του προβλήματος του διδύμου : άδειες δόμησης – οικοδομές που δημιουργούν τις παθογένειες στην έκδοση αδειών. Αυτές είναι : (αίτια του προβλήματος) 1. Πολυνομία, αόριστες ασαφείς, διατάξεις αλληλοσυγκρουόμενες, πραγματικός και αδιέξοδος κυκεώνας δηλαδή λαβύρινθος ερμηνείας και εφαρμογής. 2. Ημιτελές, αδιαμόρφωτο, προσωρινό ακόμη, έως το 2014 κτηματολόγιο, άρα ασαφή όρια οικοπέδου κ.λπ. 3. Αρμόδιοι τεχνικοί ελέγχου (π.χ. στελέχη πολεοδομίας ή ότι άλλο) χωρίς πειθαρχία, χωρίς οργάνωση, χωρίς εξειδίκευση, χωρίς τυποποιημένες διαδικασίες και όρια ελέγχου, χωρίς χρήση τεχνολογιών αιχμής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Λόγω της τραγικής ως άνω κατάστασης των εφαρμοστέων διατάξεων δεν είναι σοφό για λόγους δημοσίου συμφέροντος να επιφορτισθεί ένα ιδιώτης πολίτης (εν προκειμένου ο μηχανικός) με την ευθύνη να συντάξει οποιαδήποτε μελέτη και να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη γι΄ αυτή, εάν θέλουμε να είμαστε εντός πλαισίου δικαίου και σοφής ρύθμισης, επειδή: i. Αν υποθέσουμε ότι ο μηχανικός αυτός πάρει τελικά την ευθύνη να συντάξει την μελέτη, δεν υπάρχει περίπτωση, λόγω της πολυνομίας, αυτή να είναι απόλυτα σύννομη, δηλαδή μη τρωτή νομικά. ii. Αν η μελέτη αυτή χωρίς απόλυτο, υπεύθυνο και οριστικά θεσμοθετημένο έλεγχο, ώστε να θεωρηθεί κατά τεκμήριο τουλάχιστο, εντελώς οριστική και απόλυτα εφαρμοστέα, υλοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, θα συμβούν τα εξής τραγελαφικά: α. Ο ελεγκτής ή άλλος (ποιος άραγε) μπορεί να βρει τρωτά, μη σύννομα σημεία και να σταματήσει την κατασκευή πλέον (όχι την μελέτη που διορθώνεται εύκολα) . β. Θα αρχίσει αντιδικία αν αυτό είναι ορθό ή μη. γ. Μέχρι να βρεθεί άκρη, θα μπλοκάρεται η κατασκευή όχι η μελέτη, με ότι αυτό συνεπάγεται (δηλαδή μια φρικτή κατάσταση και για τον μελετητή και για τον κατασκευαστή και για τον ιδιοκτήτη οι οποίοι θα εκβιάζονται απίστευτα έτσι ο μελετητής, ο κατασκευαστής, ο ιδιοκτήτης. δ. Στη συνέχεια θα πρέπει να ανιχνεύεται, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις, αν ο μελετητής είχε άγνοια της επίμαχης παράβασης, αν αυτή η παρατυπία δικαιολογείται ή όχι, αν είχε σκοπιμότητα, δόλο κ.λπ. Δηλαδή ατελείωτα δικαστήρια και όλα αυτά με σταματημένη κατασκευή. iii. Είναι προφανές ότι ανάληψη τέτοιας ευθύνης, με τόσο άθλιο νομικό πλαίσιο, μόνο αφελείς ή διαπλεκόμενοι ή προστατευόμενοι μηχανικοί θα αναλαμβάνουν και προφανώς ή θα εκβιαστούν γι΄ αυτό, από την ανεργία ή θα ζητήσουν τεράστια αμοιβή ή θα αυτασφαλισθούν για την ανάληψη ευθύνης σε ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή μύλος. Καλύτερη ρύθμιση για τελική και πλήρη καταστροφή του κλάδου και της οικοδομής δεν θα μπορούσε να συλλάβει άνθρωπος! Πρώτο λοιπόν αναμφισβήτητο Συμπέρασμα: Το να μην ελέγχεται εξονυχιστικά η μελέτη σε επίπεδο να θεωρείται αδιάβλητη και εφαρμοστέα τελεσίδικα, καταργούμενης κάθε ένστασης για το σύννομο αυτής, αποτελεί ολέθρια αφέλεια και απορρίπτεται ασυζητητί. Άρα πρώτα όλο το βάρος της όποιας ρύθμισης για σωστή μελέτη εφαρμογής και μετά έλεγχος στο εργοτάξιο αν η τελεσίδικη αυτή μελέτη, εφαρμόζεται στην κατασκευή. Τελική πρόταση επανασύνταξης των ρυθμιστικών διατάξεων του προτεινομένου νόμου: 1. Όλες οι μελέτες υποβάλλονται όπως ισχύει σήμερα αλλά ηλεκτρονικά και είναι εμφανείς, άμεσα προσβάσιμες στο διαδίκτυο. (Το θέμα ποιος υπογράφει τι, είναι ψευτοδίλημμα στις παρούσες συνθήκες ανεργίας, εκπαίδευσης και υπερπληθώρας μηχανικών και εν πάση περιπτώσει πρέπει να αποσυνδεθεί από το παρόν νομοσχέδιο, εισαγόμενο ίσως σε άλλο αποκλειστικό περί αυτού νόμο). 2. Εάν δεν επαρκούν οι πολεοδομίες για τον έλεγχο σύμφωνα με τα πιο πάνω των μελετών θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν γι΄ αυτό μελετητικές εταιρείες οργανωμένες ακριβώς στα πρότυπα των μελετητικών εταιρειών για μελέτες δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων στο σχετικό μητρώο και των υπαρχουσών μελετητικών γραφείων δημοσίου που επιθυμούν) πιστοποιημένες στο κράτος με προδιαγραφές και εγγυήσεις ανάλογες, οι οποίες να ελέγχουν τα υποβαλλόμενα σχέδια και να χορηγούν τελεσίδικη «Μελέτη εφαρμογής οικοδομικής άδειας». Οι εταιρείες αυτές ελέγχονται και είναι υπόλογες απέναντι στο κράτος και φέρουν αποκλειστικά όλες τις ευθύνες για το σύννομο της μελέτης εφαρμογής, το οποίο έκτοτε θεωρείται θέσφατο απαραβίαστο, εφαρμοστέο, αδιάβλητο και απρόσβλητο από οποιονδήποτε. Παράλληλα με τις εταιρείες αυτές μπορούν να οργανωθούν και κρατικές ή δημοτικές με την ίδια ακριβώς δομή και λειτουργία, ανταγωνιστικές των ιδιωτικών. Οι δύο αυτές κατηγορίες ελεγκτών μελέτης θα είναι ανταγωνιστικές, θα μπορεί να επιλέγει ο μηχανικός που θα υποβάλλει την μελέτη του και θα ελέγχονται εσωτερικά από το κράτος για λάθη και παραλήψεις χωρίς επίπτωση ή διακοπή στην εφαρμογή της μελέτης στο εργοτάξιο. 3. Ύστερα από τα παραπάνω ο ελεγκτής δόμησης έχει μόνο μία δουλειά να κάνει, απλή και ξεκάθαρη σαφέστατα. Να δει δηλαδή αν η μελέτη εφαρμογής υλοποιήθηκε ακριβώς με σχέδια αν υπάρχουν αποκλίσεις και τεχνική έκθεση να καταδείξει εγγράφως δι΄ αυτών παντού τις τυχόν αποκλίσεις. Ύστερα από τα πιο πάνω ο ελεγκτής δόμησης δεν χρειάζεται καμία γραφειοκρατική δομή για να λειτουργήσει ούτε ιδιαίτερη εκπαίδευση. Θα επισκέπτεται το εργοτάξιο στο καλούπωμα της θεμελίωσης – στην πρώτη πλάκα – και στο τέλος του οπλισμένου σκυροδέματος και των τοιχοποιιών. Επίσης μια τελευταία φορά στην οικοδομή με το κλειδί, για την σύνδεση στα δίκτυα ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ. Ελεγκτής δόμησης μπορεί να γίνει κάθε μηχανικός που έχει δικαίωμα να υποβάλλει αντίστοιχες μελέτες με το σκεπτικό ότι αφού είναι ικανός να συντάξει μια μελέτη και να την επιβλέψει μπορεί και να ελέγξει την πιστή εφαρμογή κάθε αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής. Ο ελεγκτής δόμησης αυτός επιλέγεται ελεύθερα από τον μελετητή μηχανικό ή τον ιδιοκτήτη. Τα ευρήματα, δηλαδή οι αποκλίσεις από την μελέτη εφαρμογής δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και υπόκεινται κατ΄ αντιπαραβολή με το εργοτάξιο, δειγματοληπτικά από τις κρατικές υπηρεσίες επιθεώρησης, κατά τακτά διαστήματα σε σταθερά ποσοστά των εκδιδομένων αδειών και με κλήρωση. Διακοπή εργασιών επιβάλλεται μόνο για μη υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής μόνο στα εξής στάδια και με τις εξής προϋποθέσεις: Αρχιτεκτονικά: 1. Παραβίαση διαστάσεων κτίσματος και Δ (ορίων κάτοψης) και Σ.Δ. 2. Παραβίαση κτιριοδομικού κανονισμού σε διαστάσεις κλειδιά π.χ. φωτισμός – αερισμός – ελεύθερα ύψη – πλάτη διαδρόμων κυκλοφορίας, οριζομένων ρητά ονομαστικά στο Νόμο. Λοιπές μελέτες: Καταγράφονται ηλεκτρονικά πάνω στα σχέδια, αποκλίσεις μόνο πάνω από 15% από την μελέτη εφαρμογής, διατάσσεται ανασύνταξη της μελέτης και επανέγκρισή της από τον ελεγκτή μελέτης κατά τα νόμιμα εντός τριμήνου. Οι εργασίες διακόπτονται μετά το τρίμηνο εάν δεν μπορεί να γίνει σύννομη αναπροσαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Γενική αρχή: Οι διακοπές εργασιών γίνονται μόνο τοπικά στο κτίριο μόνο για τα πιο πάνω και αφού πρώτα δοθεί το περιθώριο αναθεώρησης της μελέτης, εφ΄ όσον απαιτηθεί κατά την κρίση του χορηγήσαντος την αρχική άδεια δόμησης και όχι από τον ελεγκτή δόμησης που αποτελεί όπως εξηγήσαμε ολέθρια λύση. ‘Υστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε τον αξιότιμο κύριο Υπουργό να προβεί στην αναπροσαρμογή των προτεινομένων διατάξεων ώστε επιτέλους η Ελληνική πολιτεία να θεσμοθετήσει και να εξασφαλίσει πρώτα όπως είναι λογικό άριστες και τελεσίδικες μελέτες εφαρμογής οικοδομών και μετά έναν απλό και ασφαλή χωρίς περιπλοκές και παρενέργειες έλεγχο δόμησης για να μην μετατεθεί με ολέθριο τρόπο η συναλλαγή και διαπλοκή από το στάδιο της μελέτης στο στάδιο της κατασκευής όπως εξηγήσαμε. Ο περιορισμένος χρόνος έως 8/8/2011 και η ιδιότητά μου ως ιδιώτη μηχανικού δεν μου επιτρέπει να καταστήσω τις προτεινόμενες διατάξεις συμβατές με τις πιο πάνω προτεινόμενες και αιτιολογημένες αρχές σύνταξης ενός σωστού νομοσχεδίου. Αυτό θα μπορέσει να γίνει αν δοθεί παράταση υποβολής προτάσεων πέραν της 8/8/2011.