• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Γρατσία, MOnuMENTA' | 7 Αυγούστου 2011, 11:34

    ΑΡΘΡΟ 9 Στα τοπογραφικά να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση ότι « για το εάν το οικόπεδο ή το προς κατεδάφιση και προς οικοδόμηση κτίριο εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 21 παρ. 1» για τις οποίες έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.